บุคคลที่ติดต่อ: วินนี่
โทรศัพท์: + 867506368970-980 (สาย 11)
แฟกซ์: + 867506368966, + 867506368968
มือถือ: + 86 18924688641
อีเมล: decormate@hotmail.com
QQ: 1075737374
MSN: decormate
Skype: decormate
เว็บไซต์: http://www.showerdoorshardware.com; www.decormate.com.cn
เพิ่ม: หมายเลข 14 ถนน Baoyuan, Huicheng, Xinhui, Jiangmen, Guangdong, China